Fakülteler


Hangi Fakülteyi Arıyorsunuz


Hukuk Fakültesi

Bilgi Üniversitesi

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Fakat, küreselleşme olgusu, ulus devlet ve ulusal hukuk anlayışı üzerinde her konuda büyük bir etki yarattığı kadar, hukuk eğitimin...

İletişim Fakültesi

Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, iletişimin, sosyal hayatın her alanına nüfuz ettiği, ancak henüz "insanlığın bir başarısı" olarak adlandırılamayacağı bir dünyada, bireylerin, "anlamın ...

İşletme Fakültesi

Bilgi Üniversitesi

Bilginin hızla değişip dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak bu değişime ayak uydurmanın ötesinde, bu değişimin bir aktörü, parçası olmayı hedefledik. K...

Mimarlık Fakültesi

Bilgi Üniversitesi

Türkiye’nin öncü akademisyen ve tasarımcı mimarlarının ortak projesi olarak 2005 yılında açılan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın ardından, 2009-2010 akademik yılında İstanbul Bilgi Üniversite...

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesii

Bilgi Üniversitesi

2010-2011 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önüne alarak, yeni bir sistem kurmanın verdiği esneklik ve dinamizm...

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Bilgi Üniversitesi

Fakülte'nin 2014-2015 akademik yılında çeşitli programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 2.200'e ulaşmıştır. Fakülte'de görev yapan 100 tam zamanlı, 30 yarı zamanlı öğretim elemanları hem Türkiye'de hem de...

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, ülkemizin ve dünyanın en fazla tartışılan öğretmen yetiştirme sistemine yeni bir soluk getiriyor. Öğretmen adaylarını “Okulda Üniversite” sistemi il...

Hukuk Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi

 Ülke ve toplum olarak hukuk devleti, demokrasi ve daha iyi demokrasi anlamında gelinen noktanın yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bunu ileri götürmek istiyoruz. En ileri demokratik ülkelerdeki hukuk si...

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ekonomi, işletme ve sosyal bilimler alanlarında eğitim ve araştırma yapar....

İletişim Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim dünyası her gün karşımıza çıkan yeni bir teknolojik buluş, yaratıcı bir yaklaşım, hepimizi şaşırtan gelişmeleriyle çok renkli bir dünya. Sinemanın sınırsız evreni, televizyon, web tabanlı etk...