Hukuk Fakültesi


Bahçeşehir Üniversitesi

Genel Bilgiler


 Ülke ve toplum olarak hukuk devleti, demokrasi ve daha iyi demokrasi anlamında gelinen noktanın yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bunu ileri götürmek istiyoruz. En ileri demokratik ülkelerdeki hukuk sistemi neyse ülkemizde de o olsun istiyoruz. Bunun için parlamentomuz, hukuk, adalet ve yargı birlikte çalışmalara başladı. Önümüzde yapılması gereken en büyük iş, yeni bir anayasa hazırlamak. Bunun için parlamento, sivil toplum ve üniversiteler ortak çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Bugün burada, Bahçeşehir ve Harvard üniversiteleri olarak bazı hukuksal uygulamaların mukayeseli araştırmasını yapıyoruz. Birlikte 'daha ileri demokrasi nasıl olabilir, daha iyi çalışmalar nasıl olabilir?' bunun çalışmaları içerisindeyiz. Ülkemizde iyi bir anayasa olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ülke olarak, millet olarak, devlet olarak bu konuda üstümüze düşen görevi almaya hazırız. Devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteleriyle ileri bir demokrasi için yeni bir anayasa çalışmalarına katkı sağlamak üzere üniversitemiz çalışıyor. Her kesimin görüş ve düşüncelerini içeren ortak paydada buluşulan bir anayasa yapmak üzere çalışmalarına hızla devam ediyor."

Bahçeşehir ile Harvard üniversiteleri birçok alanda ortak çalışma yürütüyor. İki üniversitenin hukuk fakülteleri arasında ortak araştırma, öğrenci değişimi, misafir akademisyen çalışmaları da bulunuyor. 'Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Cumhuriyet Savcısı - Polis arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümleri' ile 'Suç mağdurlarına tanınan hakların nasıl uygulandığına yönelik araştırmalar ortak çalışmalardan sadece biri. Çalışmalar kapsamında Prof. Dr. Feridun Yenisey, Harvard Üniversitesi'nde Türk Ceza Muhakemesi Hukuku üzerine konferanslar verdi. Aynı doğrultuda, Harvard'dan Prof. Phil Heyman da Bahçeşehir Üniversitesi'nde derslere katıldı.

Bölümler


Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.