Dersler


Hangi Dersi Arıyorsunuz


RSCH 410 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yeditepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bu ders temel olarak farklı disiplinlerde anketler yürütmek için bazı temel sosyal araştırma ilkelerini (ampirik yaklaşım, sosyal araştırma türleri, kavramlar, ölçüm süreci) öğretmeyi amaçlamaktadır. ...

ECON 101 Mikroekonomi

Özyeğin Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

MİKROEKONOMİNİN TEMEL DİSİPLİNLERİ ÖZEL DERSMikroekonomi Nedir?Mikroekonomi; ekonomiyitüketiciler firmalarendüstrilerdüzeyinde inceleyen disiplindir.Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisat...

LAW 11 Roma Hukuku I

Bilgi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Roma Hukuku, Türk hukuk sisteminin de üzerinde temellendiği Avrupa hukukunun temelini oluşturur. Bu derste hukuk kurumlarının nasıl doğduğu, geliştiği üzerinde durulacaktır. Roma Hukuku kavramları inc...

ENS 203 Elektronik Devreler

Sabancı Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

To apply basic principles of circuit design.To be familiar with first order differential equations and solving first order circuits such as RC and RL circuits.To apply KVL and KCL circuit laws to any ...

IE102 Endüstri Mühendisliğinin İlkeleri

Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1- Öğrencilere bir meslek olarak EM temellerini öğretmek.2- Öğrencilere, EM’ in pratikte de önemli bir mühendislik olduğunu göstermek.3- Öğrencilere, bazı temel profesyonellik deneyimini kazandırmak.4...

GE103 Mühendislik Rehberliği ve Etik

Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Kullanımı: Ödevler ve proje ofis programlarının (kelime işlemci, tablolama, sunum) kullanımını gerektirmektedir.Proje/Takım Çalışması: Proje için öğrenciler üçer kişilik gruplar halinde çal...

MA101 Analiz I

Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1- Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını ve ıraksaklığını inceleyebilme ve kuvvet serilerinin yakınsaklık aralığını bulabilme,2- Tek değişkenli fonksiyonlarda limit hesabı, süreklilik ve türev kavraml...

EC 101 Ekonomiye Giriş I

Bilgi Üniversitesi

İşletme Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;Farklı piyasa türlerinde firma davranışlarını tanımlayabimekFirmaların uygulaması gereken optimal fiyat ve üretim miktarı politikalarını bulabilmekPiyasalara ...

ME 210 Malzeme Bilimi

1 Değerlendirme:1,0/10

Boğaziçi Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Bu ders , mühendislik malzemelerinin özelliklerine  bir giriştir . Vurgu bir malzemenin atomik ve mikroskopik yapısı ve görüntüler  , makroskopik özellikleri arasındaki korelasyon ,   mekanik  gibi ko...

BA 2161 İş Hukuku

Bahçeşehir Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

içerik eklenecektir....