Branşlar


Hangi Branşı Arıyorsunuz


Geomatik Mühendisliği

134 Değerlendirme:9,0/10

Geomatik bilimi, yer yuvarı ve yer yüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretiminden kullanılmasına etkin bir iş akışını oluşturmanın bilimi ve teknolojileri bütünüdür. Geomatik Mühendisliği, arazi yönet...

Detaylı Bilgi

Biyosistem Mühendisliği

133 Değerlendirme:9,0/10

Mühendislik bilimlerinin biyolojik sistem ve süreçlere uygulayan bilim dalı Biyosistem mühendisliğidir. (Mühendislik bilimlerinin biyolojik sistem ve süreçlere uygulandığı bilim dalı Biyosistem mühend...

Detaylı Bilgi

İşletme

133 Değerlendirme:9,0/10

Bu bölümde üretimin daha verimli hale gelmesi için planlama, yönetme ve denetlene konularında eğitilmiş yöneticiler yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmak amaçlanmaktadır. İşletmecinin görevleri ar...

Detaylı Bilgi

İktisat

131 Değerlendirme:9,0/10

Bu bölümün amacı tükenebilir hammadde ve insan gücü kaynaklarını ihtiyaç bazında en karlı biçimde kullanarak bu hizmeti en adilane yöntemlerle bölüştürme işlemini araştırmak ve bu alanda eleman yetişt...

Detaylı Bilgi

İnşaat Mühendisliği

129 Değerlendirme:9,0/10

İnşaat Mühendisliği bölümünde inşa sürecine dahil olan her şeyin eğitimi verilmektedir. Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte önemi gittikçe artan bir bölüm olan inşaat mühendisliğinde yol, köprü, b...

Detaylı Bilgi

Kimya Mühendisliği

128 Değerlendirme:9,0/10

Kimya mühendisliği bölümü kimyasal tesislerin kuruluşu ve aynı zamanda üretim sürecinde çıkacak sorunları çözebilecek kimya bilgisine sahip mühendisler yetiştirmektir. Bu bölümde mühendislik teknikler...

Detaylı Bilgi

Felsefe Grubu Öğretmenliği

128 Değerlendirme:9,0/10

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında felsefe, psikoloji, mantık, sosyoloji dersleri konusunda eğitim verecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflenmektedir. Bölümü seçmek isteyen öğrencilerin bu konulara ve so...

Detaylı Bilgi

Gazetecilik

126 Değerlendirme:9,0/10

Gazetecilik bölümünde özellikle süreli yayınlarda haber yapacak, haberi düzenleyecek, uygun formatlarda sunacak, araştırma yapacak iş gücünü yetiştirme ve bu alanda araştırma yapmak amaçlanmaktadır. S...

Detaylı Bilgi

Uluslar Arası İlişkiler

125 Değerlendirme:9,0/10

Temelde politika ve politik ilişkilerin eğitiminin verildiği uluslararası ilişkiler bölümünde uluslararası ilişkilerin tarihi, devletlerin birbirleriyle olan ilişkileri, stratejik ortaklıklar, mevcut ...

Detaylı Bilgi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

122 Değerlendirme:9,0/10

Bölümde endüstri alanında üretilecek çöp kovasından beyaz eşyaya kadar herhangi bir ürünün biçiminin nasıl olacağı, nasıl sunulacağı, üretimde ne tür maddelerin kullanılacağı, ambalajının biçiminin ne...

Detaylı Bilgi