İktisat


Bu bölümün amacı tükenebilir hammadde ve insan gücü kaynaklarını ihtiyaç bazında en karlı biçimde kullanarak bu hizmeti en adilane yöntemlerle bölüştürme işlemini araştırmak ve bu alanda eleman yetiştirmektir. Temel ekonomi dersleriyle beraber yönetim, hukuk, işletme, maliye, uluslar arası ilişkiler, hukuk bölüm derslerinden birkaçıdır. Sayısal derslere ilgi ve yetenekle beraber politika ve ekonomiye ilgi duymak da bu bölümde okuyacak olanlarda bulunması gereken özelliklerdendir. Bölüm mezunları özel sektör ve devlet kurumlarında iş imkânına sahiptir. Son dönemlerde artan ekonomik gelişmeler dolayısıyla iktisat mezunlarının iş imkânları artmıştır. Temelde para kaynaklarının bölüşülmesi söz konusu olduğundan ve bu da hayatın her alanına yayıldığından iktisat bölümü mezunları çok farklı alanlarda çalışabilirler.

131 Değerlendirme 9,0/10