MA101 Analiz I


Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Genel Bilgiler


  • 1- Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını ve ıraksaklığını inceleyebilme ve kuvvet serilerinin yakınsaklık aralığını bulabilme,
  • 2- Tek değişkenli fonksiyonlarda limit hesabı, süreklilik ve türev kavramlarını kullanabilme,
  • 3- Fonksiyonların grafiğini, asimptot, kritik nokta, azalan/artan ve konkavlık özelliklerini inceleyerek çizebilme,
  • 4- Transandan fonksiyonlarla işlem yapabilme,
  • 5- Maksimum-minimum problemlerini kurabilme ve çözebilme,
  • 6- Bir fonksiyonu Taylor serisine açmayı, Taylor polinomu yardımı ile yaklaşık değerini bulma ve yapılan hatayı belirleme becerilerini kazanır.

MA101 Analiz I dersinden özel ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.