Dersler


Hangi Dersi Arıyorsunuz


ECON 101 Mikroekonomi

Özyeğin Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

MİKROEKONOMİNİN TEMEL DİSİPLİNLERİ ÖZEL DERSMikroekonomi Nedir?Mikroekonomi; ekonomiyitüketiciler firmalarendüstrilerdüzeyinde inceleyen disiplindir.Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisat...

ENS 203 Elektronik Devreler

Sabancı Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

To apply basic principles of circuit design.To be familiar with first order differential equations and solving first order circuits such as RC and RL circuits.To apply KVL and KCL circuit laws to any ...

IE102 Endüstri Mühendisliğinin İlkeleri

Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1- Öğrencilere bir meslek olarak EM temellerini öğretmek.2- Öğrencilere, EM’ in pratikte de önemli bir mühendislik olduğunu göstermek.3- Öğrencilere, bazı temel profesyonellik deneyimini kazandırmak.4...

GE103 Mühendislik Rehberliği ve Etik

Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Kullanımı: Ödevler ve proje ofis programlarının (kelime işlemci, tablolama, sunum) kullanımını gerektirmektedir.Proje/Takım Çalışması: Proje için öğrenciler üçer kişilik gruplar halinde çal...

MA101 Analiz I

Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1- Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını ve ıraksaklığını inceleyebilme ve kuvvet serilerinin yakınsaklık aralığını bulabilme,2- Tek değişkenli fonksiyonlarda limit hesabı, süreklilik ve türev kavraml...

EC 101 Ekonomiye Giriş I

Bilgi Üniversitesi

İşletme Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;Farklı piyasa türlerinde firma davranışlarını tanımlayabimekFirmaların uygulaması gereken optimal fiyat ve üretim miktarı politikalarını bulabilmekPiyasalara ...

ME 210 Malzeme Bilimi

1 Değerlendirme:1,0/10

Boğaziçi Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Bu ders , mühendislik malzemelerinin özelliklerine  bir giriştir . Vurgu bir malzemenin atomik ve mikroskopik yapısı ve görüntüler  , makroskopik özellikleri arasındaki korelasyon ,   mekanik  gibi ko...

BA 2161 İş Hukuku

Bahçeşehir Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

içerik eklenecektir....

ARCH 207 Statik-Mukavemet

Özyeğin Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bu dersin ana amacı,  taşıyıcı sistemlerin temelini oluşturan statik ve mukavemet konularının kavramlarını ve gerekli  hesaplama yöntemlerinin  öğrenilmesi ve uygulanarak deneyimlenmesidir.  Dersin ko...

İşletme Doktora Programı dersleri

Özyeğin Üniversitesi

Yüksek Lisans

İşletme Doktora Programı

Zorunlu DerslerMGMT 902 – Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği: Araştırma probleminin tanımlanması için gereken akademik beceriyi vermek, tanımlanan problemi çözmek için gereken metodolojiyi uygulamak ...