MIS 311 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş


Özyeğin Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

Genel Bilgiler


MIS 311 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ ÖZEL DERS

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri;

 • İnsan
 • Teknoloji
 • Sistem Teorisi
 • Bilgi Yönetimi

başlıklarını bir araya getirip bu birleşimi inceleyen bir alandır.

İş dünyasına başlıca etkileri ise şu şekilde

 • Yöneticilerin karar verme sürecini kolaylaştırmak
 • Çeşitli bilgilerin bir zenginlik içinde derlenmesi
 • Derlenen bilgilerin bir bütünlük içerisinde sunulması
 • Bilginin sürekli olarak üretildiği, yenilendiği ve yayıldığı modern dünyada en hızlı erişimin sağlanması

sıralanabilir.

MIS 311 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş Dersini Kimler Alır ve Önemi Nedir?

Ders programlarında yer alan adıyla yönetim bilişim sistemlerine giriş, kısaltılmış haliyle MIS311;

 • Uluslararası Finans
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Girişimcilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

bölümlerinde zorunlu olarak okutulan,

 • Havacılık

ve daha pek çok farklı bölüm öğrencileri tarafından sıkça tercih edilen seçmeli bir derstir.

            MIS 311’in bir ders üçüncü sınıf dersi oluşu hasebiyle iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin bu dersi alabilmek için BUS 102  dersini başarıyla geçmiş olmaları ve en az 75 AKTS kresi ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

MIS 311 Yönetim Bilişim Sistemleri Dersinin İçeriği Nedir?

 Yönetim Bilişim Sistemleri dersi, 14 hafta boyunca çeşitli alt başlıklara ayırılarak işlenmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemler dersinin ana alt başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Bilişim Sistemlerinin Temel Bileşenleri
 • Bileşim Sistemleri Teknolojileri
 • Yönetim Biliminin Önemi
 • Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gelişimi
 • Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gelecekteki Önemi
 • Organizasyonsal Bilişim Sistemleri
 • Hangi Sistemin Ne Amaçla Kullanıldığı
 • Kullanılan Sistemlerin Organizasyonlara Ne Gibi Bir Etkisinin Olduğunun Açıklanması
 • Rekabet Stratejilerinin İncelenmesi

MIS 311 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ DERSİNİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

MIS 311 dersini başarıyla tamamlamış olan öğrencilerden;

 • Bilişim sistemlerinin temel bileşenlerini tanımlamaları
 • Bilişim sistemlerinin kapsamına giren teknolojileri tanımlamaları
 • Değişik bilişim teknolojilerinin ne şekilde operasyonel ve stratejık iş süreçlerini desteklemekte kullanıldığını açıklamaları
 •   Bilişim teknolojilerinin organizasyonlarda karar verme sürecini ne şekilde desteklediğini açıklamaları
 •  Şirketlerin bilişim sistemlerini kullanarak ne şekilde rekabet stratejileri geliştirebileceğini açıklamaları
 •  Temel e-ticaret iş ve gelir modellerini tanımlamaları
 •  Bilişim sistemlerinin neden saldırılara açık olduğunu ve bilgi kaynaklarını korumak için hangi teknolojilerin kullanılabileceğini açıklamaları
 •  İş ile ilgili problemeleri bir veri tabanı yönetim sistemi kullarak çözümlemeleri

beklenmektedir.

MIS 311 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ ÖZEL DERS 

Özel Dersler Kim Tarafından Verilmektedir?

Boğaziçi Ders kurumu çatısı altında

 • alanında uzman öğretmenler,
 • öğretim görevlileri
 • Koç, Boğaziçi, Sabancı ve Bilkent gibi üniversitelerde ders asistanlığı yapan yüksek lisans ve doktoro öğrencileri,
 • yıllar içersinde sistemini oturtmuş bir kadro tarafından  yönetim bilişim sistemleri giriş özel dersleri verilmektedir.

MIS 311 Yönetim Bilişim Sistemleri Giriş Dersleri Nerede Yapılmaktadır?

Dersler,  öğrencilerin talebine göre yüz yüze sınıfta, evde veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

MIS 311 Yönetim Bilişim Sistemleri Giriş Dersi Özel Ders Programımı Nasıl Yapabilirim?

Yönetim Bilişim Sistemleri özel derslerini yukarıda belirtilen başlıklar içerisinden ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz gibi tam paket eğitim de alabilirsiniz.

MIS 311 Yönetim Bilişim Sistemleri Giriş Dersindeki Konu Başlıklarının Detayları Nelerdir?

MIS 311 Yönetim Bilişimleri Sistemleri Giriş dersi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri yanı sıra havacılık bölümü öğrencileri tarafından da seçmeli olarak tercih edilen bir derstir. Mühendislik ve işletme alanlarının ortak bir çalışması sonucunda ortaya çıkmış bir saha olarak kabul görmektedir. Öğrenilen teknik bilgilerin yönetimsel yetenekler ile bir araya gelmesinin lisans hayatında kısa bir provası olarak değerlendirilebilir.

 Teorik bilgilerin kazanılmasını amaçlayan ve aynı zamanda bilişim teknolojinin temel bileşenleri nedir sorusunun cevabını arayan bir ders ile müfredata giriş yapılmaktadır.

Daha sonra yönetim bilişim sistemlerinin ne olduğu açıklanır. Yönetim bilişim sistemlerinin var olmaya başladığı andan itibaren gelişimi, modern dünya ve çalışma hayatına etkisi, günümüz dünyasındaki önemi gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Yönetim bilişimlerinin mahiyeti kavrandıktan sonra yönetim bilişim sistemleriyle ilgili bilgi sahibi olmanın organizasyonel süreçlere etkisi nedir konusu anlatılmaktadır. 311 MIS yönetim bilişim sistemlerine giriş niteliğinde bir derstir. Bu sebeple bahsedilen konu ve kavramların ilerleyen ders kodlarında daha detaylı bir şekilde konu başlıklarına eğilinmektedir. İktisadi ve idari bilimler öğrencilerine zorunlu olarak bu dersin verilme sebesi ise hem giriş düzeyinde öğrencilere bir temel sağlamak hem de konuya ilişkin merak uyandırarak alanda ilerlemelerine teşvik etmektir.

Son olarak diğer tüm iktisadi ve idari bilimler derslerinde en baştan kazanılması gereken bir edinim olarak MIS 311 dersinde de elde edilen bilgilerin yani yönetim bilişim sistemlerinin piyasada yaratacağı etkiler nelerdir konusuna geçilmektedir. Piyasaya etkisi ve buna bağlı olarak geliştirilmesi beklenen stratejilerin neler olduğuna karar verilmesi son konunun bel kemiğini oluşturan unsurlardandır.

MIS 311 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş dersinden özel ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.