MATH 202 Sosyal Bilimler için İstatistik


Özyeğin Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

Genel Bilgiler


MATH 202- SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK ÖZEL DERS

Math202- Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersinin Amacı Nedir?

Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için ikinci sınıflar düzeyinde olmazsa olmaz bir ders olan math202 yani ders programlarındaki adıyla sosyal bilimler için istatistik dersinin amacı;

 • İstatistiksel metotların teorisinin güçlü bir altyapısını oluşturmak ve bu metotların iş kararlarına uygulamalarını tanıtılması
 • Teorik bakış açısının yanında, Excel uygulamaları ile öğretilen metotların işletme ve ekonomi alanlarındaki uygulamaların öğretilmesi
 • Ekonometri ve nicel teknikler kullanan başka birçok alan dersine altyapı sağlamasıdır

Math202- Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersini Kimler Alır ve Önemi Nedir?

Ders programlarında yer alan adıyla sosyal bilimler için istatistik, kısaltılmış haliyle Math201

 • Uluslararası Finans
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Girişimcilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

bölümlerinde zorunlu olarak okutulan bir derstir.

            MATH 202- Sosyal Bilimler İçin İstatistik dersi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerini tarafından mutlaka başarıyla tamamlanması gereken ve ön koşulu MATH 201 olan ileri düzey bir derstir. İleri düzey matematik işlemlere, bu bilgilerden yola çıkarak yapılacak olan analizlerin sağlıklı olabilmelerine ve MATH 202 dersini başarıyla tamamlayabilmesi için öğrencilerin ders müfredatının ilk kısmını oluşturan MATH201  dersini iyice kavramaları gerekmektedir.

 

MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersinin İçeriği Nedir?

 Sosyal Bilimler için İstatistik dersi, 14 hafta boyunca çeşitli alt başlıklara ayırılarak işlenmektedir.

Sosyal Bilimler için İstatistik dersinin ana alt başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Sosyal Bilimlerdeki Sayısal Bilgilerin Temsili
 • Sayısal Veri Formları
 • Verilerin Grafik ve Tablolu Özetlerinin Oluşturulması ve Yorumlanması
 • Tanımsal (betimsel) İstatistik
 • Nüfus Parametrelerinin Tahmini
 • Güven Aralıkları
 •  Temel Hipotez Testi
 •  T-İstatistiği
 •  Ki-kare Testleri
 •  Değişken Analizi.

MATH 202 – SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK DERSİNİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Sosya Bilimler için İstatistik özel dersini almış bir öğrenci bu eğitim sürecinin ardından olasılık işlemleri ve alanında çeşitli konu başlıkları üzerine analiz yapabileceği bilgilere sahip olacaktır. Başarıyla tamamlanmış bir program süreci sonunda öğrenciden;

 • İstatistiksel çıkarımı hatırlaması
 • Teorik istatistiksel problemleri çözmesi
 • İşletme ve ekonomi alanında, karar alma süreçlerindeki belirsizliklerin kaynağını değerlendirmesi
 • İşletme ve ekonomi alanında karar almayı iyileştirecek istatistiksel metodları uygulaması
 • Kamuya açık bilgiyi daha iyi ve daha akıllıca değerlendirmesi

beklenmektedir.

MATH 202 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK ÖZEL DERS

Özel Dersler Kim Tarafından Verilmektedir?

Boğaziçi Ders kurumu çatısı altında

 • alanında uzman öğretmenler,
 • öğretim görevlileri
 • Koç, Boğaziçi, Sabancı ve Bilkent gibi üniversitelerde ders asistanlığı yapan yüksek lisans ve doktoro öğrencileri,
 • yıllar içersinde sistemini oturtmuş bir kadro tarafından  math202 sosyal bilimler için istatistik özel dersleri verilmektedir.

 MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersleri Nerede Yapılmaktadır?

Dersler,  öğrencilerin talebine göre yüz yüze sınıfta, evde veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Özel Ders Programımı Nasıl Yapabilirim

MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik özel derslerini yukarıda belirtilen başlıklar içerisinden ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz gibi tam paket eğitim de alabilirsiniz.

MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersindeki Konu Başlıklarının Detayları Nelerdir?

Math 202 Sosyal Bilimler için İstatistik dersi, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencilerine; giriş düzeydeki ekonomi ve matematik derslerinin başarıyla tamamlanmasının ve ders paketinin ilk kısmında bulunan Math201 dersinin ardından verilen derslerdir. İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin sahip olması gereken ideal matematik bilgisi seviyesi düşünülerek bu alana özel ders açılmıştır.

Öğrencilerin temel matematik ve buna bağlı olarak istatistik bilgilerinin daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlayan on dört haftalık bir eğitim esnasında öğrencilere sosyal bilimler düzeyinde istatistik dersi verilmektedir.

Öncelikle dersler, sosyal bilimlerdeki sayısal bilgilerin temsili nedir gibi temel bir soruyla başlamaktadır. Bu tanımı detaylıca yaptıktan sonra hızlıca dersin işlemsel yanına geçilmektedir. Dersin ilerleyen dönemlerinde ve lisans hayatlarının ilerleyen aşamalarında öğrencilerin ihtiyaç duyacakları sayısal veri formları ve verilerin grafik ve tablolu özetlerinin oluşturulması ve yorumlanması konusuna giriş yapılmaktadır. Özellikle muhasebeden matematik derslerinde veri analizi ve tablo yorumlayabilme becerisi öğrencilerden talep edilmektedir. Dersin ilerleyen konularında işlemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için tablo yorumlama hususunun bu noktada halledilmesi gerekmektedir.

Daha sonra tanımsal (betimsel) istatistik konu başlığına geçiş yapılır. İstatistik bilim alanında üç temel kısmından biridir. Betimsel istatistik konusuna geçmeden önce öğretilen veri analizi ve tablo yorumuna ilişkin dersin de bir sağlaması niteliğindedir çünkü halkanın bu aşamasında sayısal verilerinin derlenmesi, toplanması, özetlenmesi ve detaylı analiz edinilmesi gibi konular işlenmektedir.

Bir sosyal bilimcinin elindeki dataları ve deney grubunu değerlendirirken kullanacağı tekniklerin başında nüfus parametrelerinin tahmini konusu gelmektedir. Erkek, kadın, çocuk, evli, bekar, genç, yaşlı gibi pek çok parametrenin tahminine yönelik istatistiksel bir ders anlatımı yapılmaktadır.

Daha sonra herhangi bir matematiksel işlem veya ekonomik hamlenin en önemli unsurlarından biri olan karar alma başlığının altında güven aralıkları ve hipotez testleri işlenir.

Son olarak özellikle saha çalışmaları yapan veya tez aşamasındaki sosyal bilimcilerin yine sıklıkla datalarını değerlendirirken veya data değerlendirebilecek yetkinliğe ulaşabilmeleri için T-istatistiği, Ki-kare testleri ve değişken analizi konu başlıkları işlenmektedir.

İşleme dayalı yoğun eğitim programının ardından öğrencilerin öğrendikleri işlemlerin bilgisayar programları üzerinden uygulamalı denemelerini yapmaları ve kendilerini test etmeleri de mümkündür.

MATH 202 Sosyal Bilimler için İstatistik dersinden özel ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Resim Galeri


Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.