MATH 201 Sosyal Bilimler için Olasılık


Özyeğin Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

Genel Bilgiler


MATH 201- SOSYAL BİLİMLER İÇİN OLASILIK ÖZEL DERS

Math201- Sosyal Bilimler İçin Olasılık Dersinin Amacı Nedir?

Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için ikinci sınıflar düzeyinde olmazsa olmaz bir ders olan math201 yani ders programlarındaki adıyla sosyal bilimler için olasılık dersinin amacı;

 • Doğru bir biçimde istatistiksel analizlerde bulunabilmek için gerekli analitik araç ve becerilerin öğretilmesi
 • Öğrencilerin temel olasılık kavramları ile tanıştırılması
 • Öğrencilerin öğrendikleri kuramlarla ne şekilde ve hangi yöntemlerle bilgisayar uygulamaları yapılabileceğinin gösterilmesi
 • ve son olarak kullanmayı öğrendikleri teknik araçlarla nasıl istatistiksel analizlerde bulunabileceğine rehberlik edilmesidir.

Math201- Sosyal Bilimler İçin Olasılık Dersini Kimler Alır ve Önemi Nedir?

Ders programlarında yer alan adıyla sosyal bilimler için olasılık, kısaltılmış haliyle Math201

 • Uluslararası Finans
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Girişimcilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

bölümlerinde zorunlu olarak okutulan;

 • Psikoloji
 • Havacılık Yönetimi

bölümlerinde ise seçmeli olarak tercih edilen bir ikinci sınıf dersidir.

            MATH 201- Sosyal Bilimler İçin İstatistik dersi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerini tarafından mutlaka başarıyla tamamlanması gereken ve ön koşulu MATH 101 olan ileri düzey bir derstir. İleri düzey matematik işlemlere, bu bilgilerden yola çıkarak yapılacak olan analizlerin sağlıklı olabilmelerine ve MATH 201 dersini başarıyla tamamlayabilmesi için öğrencilerin MATH101 dersini iyice kavramaları gerekmektedir.

MATH 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersinin İçeriği Nedir?

 Sosyal Bilimler için İstatistik dersi, 14 hafta boyunca çeşitli alt başlıklara ayırılarak işlenmektedir.

Sosyal Bilimler için İstatistik dersinin ana alt başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Tanımsal İstatistik
 • Kombinatoryal Analizin Olasılıklarının Hesaplanması için Olasılık
 • İlişkilendirme Kuralları
 • Korelasyon
 • Basit Regresyon
 • Olasılık Teorisi
 • Koşullu Olasılık
 • Büyük Sayılar Kanunu
 • Bağımsızlık
 • Rastgele Değişkenler
 • Rastgele Değişkenlerin Olasılık Dağılımları
 • Örnekleme Dağılımları
 • Tahminleme
 • Karar Alma
 • Güven Aralıkları
 • Hipotez Testleri
 • Bilgisayar Uygulamaları ile Desteklenmiş Çalışmalar

MATH 201 – SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK DERSİNİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Sosya Bilimler için İstatistik özel dersini almış bir öğrenci bu eğitim sürecinin ardından olasılık işlemleri ve alanında çeşitli konu başlıkları üzerine analiz yapabileceği bilgilere sahip olacaktır. Başarıyla tamamlanmış bir program süreci sonunda öğrenciden;

 • belirli bir veri setinde bulunan bilgileri tespit etmesi
 • belirli bir veri üzerine istatistiksel analizler gerçekleştirebilmesi
 • analiz sonuçlarını sayısal ve grafiksel olarak sunması
 • formüller aracılığıyla temel olasılık işlemlerini gerçekleştirebilmesi
 • olasılık dağılımını  kavraması
 • rassal değişkenler kavramını özümsemesi
 • belirli olasılık dağılımlarını kullanarak mevcut olasılık modellerini analiz etmesi
 • birden fazla değişkeni bulunan istatistiklere dair analizlerde bulunabilmesi
 • farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edip açıklaması

beklenmektedir.

MATH 201 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK ÖZEL DERS

Özel Dersler Kim Tarafından Verilmektedir?

Boğaziçi Ders kurumu çatısı altında

 • alanında uzman öğretmenler,
 • öğretim görevlileri
 • Koç, Boğaziçi, Sabancı ve Bilkent gibi üniversitelerde ders asistanlığı yapan yüksek lisans ve doktoro öğrencileri,
 • yıllar içersinde sistemini oturtmuş bir kadro tarafından sosyal bilimler için olasılık özel dersleri verilmektedir.

 MATH 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersleri Nerede Yapılmaktadır?

Dersler,  öğrencilerin talebine göre yüz yüze sınıfta, evde veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 MATH 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Özel Ders Programımı Nasıl Yapabilirim

MATH 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik özel derslerini yukarıda belirtilen başlıklar içerisinden ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz gibi tam paket eğitim de alabilirsiniz.

MATH 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Dersindeki Konu Başlıklarının Detayları Nelerdir?

Math 201 Sosyal Bilimler için İstatistik dersi, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencilerine; giriş düzeydeki ekonomi ve matematik derslerinin başarıyla tamamlanmasının ardından verilen derslerdir. İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin sahip olması gereken ideal matematik bilgisi seviyesi düşünülerek bu alana özel ders açılmıştır.

Öğrencilerin temel matematik ve buna bağlı olarak istatistik bilgilerinin daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlayan on dört haftalık bir eğitim esnasında öğrencilere sosyal bilimler düzeyinde istatistik dersi verilmektedir.

Öncelikle dersler, istatistik nedir gibi temel bir soruyla başlamaktadır. Bu tanımı detaylıca yaptıktan sonra hızlıca dersin işlemsel yanına geçilmektedir. Dersin ilerleyen dönemlerinde ve lisans hayatlarının ilerleyen aşamalarında öğrencilerin ihtiyaç duyacakları “Kombinatoryal Analizin Olasılıkların Hesaplanması için Kullanılması” konusuna giriş yapılmaktadır. Özellikle piyango çekilişleri, şans oyunlarının talihli numaralarının belirlenmesi bu hesap ile gerçekleştirilir.

Daha sonra olaylar arası bağlantıların kurulabilmesi ve hesaplamaların yapılabilmesi için ilişkilendirme kuralları, korelasyon, basit regresyon, olasılık teorisi ve koşullu olasılık gibi olasılık dersinin en temel konularının anlatımı yapılır.

Yoğun matematiksel işlemlerin öğrenilmesinin ardından büyük sayılar kanunları, bağımsızlık ve rastgele değişkenler gibi işlem yükü nispeten daha az ve teoriyi açıklamaya yönelik konu başlıklarına geçilir.

Son olarak herhangi bir matematiksel işlem veya ekonomik hamlenin en önemli unsurlarından biri olan karar alma başlığının altında güven aralıkları ve hipotez testleri işlenir.

İşleme dayalı yoğun eğitim programının ardından öğrencilerin öğrendikleri işlemlerin bilgisayar programları üzerinden uygulamalı denemelerini yapmaları ve kendilerini test etmeleri de mümkündür.

MATH 201 Sosyal Bilimler için Olasılık dersinden özel ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Resim Galeri


Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.