ECON 101 Mikroekonomi


Özyeğin Üniversitesi

İşletme Fakültesi

Ekonomi

Genel Bilgiler


Bu ders, fiyatların, üretimin, ve gelir dağılımının, ekonomideki kişiler ve firmalar arasındaki etkileşim yoluyla analizidir. Piyasalara uygulanabilecek devlet müdahaleleri çalışılır ve güncel ekonomik problemlere temel analitik araçlar kullanılarak uygulamalar yapılır. Dersin amacı, temel ekonomi kavramlarını anlamak için araçlar geliştirmek ve ekonomik ortamları anlamada mikroekonomin rolünü incelemektir. Ekonomik rekabet, farklı piyasa yapıları, arz ve talep analizleri, piyasa dengeleri, kar maksimizasyonu, piyasa gücü, ve temel oyun kuramsal kavramlar üzerine ağırlık verilmektedir.

ECON 101 Mikroekonomi dersinden özel ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.