Ekonomi


Ekonomi bölümünde iktisadi olguları hesaplayarak analiz edecek, öngörülerde bulunacak, bu konuda karar alacak donanıma sahip ekonomistler yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmak hedeflenmektedir. Para temelli bir sistem içinde yaşamamız dolayısıyla ekonomi hayatın her alanına etki etmektedir.Dolayısıyla ekonomi bölümü eğitiminde pek çok farklı alandan dersler okutulmaktadır. Bu derslerden birkaçını hukuk, ulusal ekonomi, uluslararası ekonomi, tarih, sosyoloji, düşünce tarihi oluşturmaktadır. Bu nedenle ekonomi okumak isteyenlerin çok yönlü kimseler olması önemlidir. Temelde para akışının etki ettiği her şeyle ilgilenen ekonomi bölümü mezunları kamu ve özel sektörün pek çok alanında iş imkânına sahiptir. Mezunlar daha çok özel sektörde belli bir alanda uzmanlaşmayı ya da borsada çalışmayı tercih etmektedirler.

64 Değerlendirme 5,0/10