Bilgisayar Mühendisliği


Bu bölümde bilgisayar sistemlerinin tasarlanması, mevcut sistemlerin geliştirilmesi, elektronik alt yapıların hazırlanması gibi konularda eğitim verilir. 4 yıl süren bu bölümü okuyacak öğrencilerin yüksek sayısal zeka, dikkat ve ilgi gibi becerilere sahip olmalarının yanı sıra öz disiplinli, sabırlı ve yaratıcı olmaları da gerekmektedir. Matematik, Fizik, İstatistik gibi konularda ders alacak öğrenciler ayrıca bilgisayarla ilgili bölüm derslerini de verdikten sonra mezun olurlar. Lineer Cebir, algoritma ve programlama, ayrık matematik, programlama dilleri, grafik ve animasyon, diferansiyel denklemler, veri yapıları, sayısal elektronik, mikro işlemciler bölümde verilen derslerden birkaçıdır. Oldukça yoğun bir ders programına sahip olan bölüm dört yıl boyunca disiplinli çalışmayı gerektirmektedir. Gün geçtikçe gelişen teknoloji göz önünde bulundurulursa bilgisayar mühendisleri sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir ülkesinde iş bulma imkânına sahip olurlar. Türkiye’de devlet kurumları ve özel sektörün bilgi-işlem, bilişim, yönetim bilişim, AR-GE gibi departmanlarıbölüm mezunlarının çalışabilecekleri alanların sadece birkaçını oluşturur.

61 Değerlendirme 5,0/10