Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans


Özyeğin Üniversitesi

Yüksek Lisans

Genel Bilgiler


Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programının açılma amacı, öğrencilere tasarım, teknoloji ve toplum arakesitinde alanı ve diğer disiplinlerle beraber disiplinlerarası bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlamaktır. Nitelikli araştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan koşulları; alanında yetkin akademisyenlerin varlığı, yeterli altyapı olanaklarının bulunması ve araştırma-geliştirme ortamının varlığı ile başarılı bir Yüksek Lisans Programı oluşturmaktadır. Lisans programlarından farklı olarak, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı, derinlemesine ve disiplinlerarası eğitim ve araştırma yapılmasına yöneliktir. Bu doğrultuda, öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Bölümler


Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.