Sosyoloji


Bahçeşehir Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Genel Bilgiler


Küresel trendler insan odaklı çalışmalara hız verirken , sosyoloji yükselen bir bilim dalı ve görünürlüğü her geçen gün artıyor. Günümüz Sosyolojisinin disiplinler arası çalışmalara yöneldiğini göz önüne alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; Tarih, Antropoloji ve Siyaset Bilimi ve Edebiyat alanlarından gelen güçlü bir kadro ile bilimsel araştırmalara, eğitim öğretim faaliyetlerine ve uygulamalı projelere hız veriyor. Sosyal medya; enerji; göç; gençlik, suç ve riskler; sosyal hareketler; sosyal cinsiyet; halk bilimi gibi konularda araştırmalar yürütüyoruz. Küresel rekabete hazırlanmak isteyen gençleri 2012 – 2013 akademik yılında bekliyoruz.Son derece hızlı bir sosyal değişim yaşayan dünyamız ve ülkemizde sosyolojik çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu doğrultuda, sosyal bilimlerde ve özellikle sosyolojide sağlam ve güvenilir kuramsal bilgilerin yanı sıra metodolojik, felsefi, siyasi, ekonomik ve beşeri yaklaşımların özümsenmesi ve bütün bunları uygulama yeteneği kazanmış bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Bölümler


Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.