İşletme


Bahçeşehir Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Genel Bilgiler


İşletme Programı,  problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir.

Uluslararası finans programı; İMKB, Aracı Kuruluşlar Birliği, VOB, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer meslek kuruluşları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası profesyonel kuruluşlarla ve üniversitelerle yakın ilişkiye içinde sürdürülecektir. Böylelikle bölüm öğrencileri meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları pratik becerilere de sahip, donanımlı birer birey olarak Üniversitemizden mezun olacaklardır.

Bölümler


Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.